Recerca i Consultoria

Adaptació i implementació d'un sistema de gestió ISO 30301

Adaptació i implementació d'un sistema de gestió ISO 30301

Adaptació i implantació del Sistema de Gestió de Documents de l’ESAGED per a l’auditoria i certificació en Sistema de Gestió per a Documents ISO 30301.

Els objectius són dibuixar un model d’aplicació, desenvolupar els instruments metodològics adequats i assolir la certificació en ISO 30301.

Els primers resultats d’aquest projecte s’han publicat a:
Alberch, Ramon; Casadesús, Anahí; Mauri, Alfred; Perpinyà, Remei. (2014). "ISO30301 Certification for the Graduate School of Archive and Records Management: a pioneering initiative". Girona 2014: Archives and Cultural Industries, 2nd Annual Conference "ICA"; 9th European Conference on Archives; 13th Image and Research Seminar.

Equip de Recerca: Ramon Alberch, Anahí Casadesús, Alfred Mauri i Remei Perpinyà. Duració del projecte: 2012-2014.

Finançament: Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents.