Recerca i Consultoria

Consultoria

Consultoria

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents ofereix un servei de consultoria i assessorament, tant a empreses privades com a institucions públiques, en diferents àmbits relacionats amb la gestió documental i els arxius:

  • Tractament i descripció de fons documentals.
  • Assessorament per al disseny i implantació de Sistemes de Gestió de Documents.
  • Avaluació de Sistemes de Gestió de Documents.
  • Auditoria interna de Sistemes de Gestió de Documents segons ISO 30301.
  • Elaboració d’eines de suport i formació pels usuaris del Sistema de Gestió de Documents.