Recerca i Consultoria

Publicacions de Recerca en Arxivística i Gestió de Documents

En aquest apartat es troben la línia de publicacions comuna entre l’ESAGED-Arxivística i Gestió de Documents UAB i l’Associació de Professionals de l'Arxivística y Gestió de Documents de Catalunya per tal de fomentar la recerca i la investigació en arxivística i en gestió de documents, i fer-les accessibles en un suport digital. Totes les recerques s’han desenvolupat en el marc acadèmic i professional que representen el centre i l’AAC.

 

Portada del TFM de la Núria Cañellas

 

 

 

 

Portada del llibre: La perspectiva arxivística i de gestió documental en l'avaluació de les dimensions de qualitat de les dades: una proposta teòrica i metodològica. Sònia Torreablanca Valverde

 

 

 


Requeriments arxivístics i de gestió documental en la contractació de serveis TIC de l'administració pública. Eina per al seu desenvolupament i aplicació.