Recerca i Consultoria

Publicacions de Recerca en Arxivística i Gestió de Documents

En aquest apartat es troben la línia de publicacions comuna entre l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la UAB i l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya per tal de fomentar la recerca i la investigació en arxivística i en gestió de documents, i fer-les accessibles en un suport digital. Totes les recerques s’han desenvolupat en el marc acadèmic i professional que representen l’Escola i l’AAC.


Requeriments arxivístics i de gestió documental en la contractació de serveis TIC de l'administració pública. Eina per al seu desenvolupament i aplicació.