Recerca i Consultoria

2021: Arxivística computacional

Seminari Permanent de Recerca sobre Arxivística i Gestió de Documents


Sessió 3: Arxivística computacional

Data: 10 de febrer 2021
Format virtual | Plataforma Teams


Tercera sessió del seminari de recerca d’Arxivística i Gestió de Documents que organitza l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents en el marc de les activitats formatives del Programa de Doctorat d’Història Comparada, Política i Social i que es dirigeix a tota la comunitat científica i acadèmica. En aquesta ocasió el seminari va ser a càrrec de Maria Esteva, investigadora de la Texas Advanced Computing Center de la University of Texas at Austin.

Maria Esteva va impartir la conferència "Des de la teoria i la pràctica tradicionals cap a l'Arxívística Computacional: Nous conceptes i enormes possibilitats per l'avenç de la nostra disciplina". Durant la conferència es van exposar dos casos pràctics sobre l’aplicació de tècniques d’aprenentatge automàtic a la descripció d’enregistraments sonors i l’ús de tècniques estadístiques per a la curació de dades. També es va exposar com s’interrelacionen els conceptes teòrics i pràctics de l’arxiu i la gestió documental en projectes d’arxivística computacional i quin és el rol dels professionals de la informació en el disseny, seguiment i avaluació d’aquest tipus de projectes interdisciplinaris. Finalment, es va reflexionar al voltant de quines són les competències necessàries per a què els arxivers assumeixen aquest rol.

 

Descarrega presentació Maria Esteva

Descarrega't la presentació

 

Veure la sessió (recorda seleccionar l'opció "Pantalla completa")