Presentació

El programa de doctorat en Història Comparada, Política i Social és la culminació dels estudis d'història en les edats moderna i contemporània i per a una molt àmplia varietat de temes. Aquesta diversitat procedeix de la que caracteritza la mateixa ciència històrica, però també respon a una voluntat de permanent sintonia amb les seves noves tendències, a l'afany de constant actualització i a l'establiment de lligams fructífers amb altres sabers propers o afins.

Les mencions, primer de qualitat i després cap a l'excel·lència que el programa ha rebut des del 2006, reflecteixen fidelment el fet que els docents que hi participen compten amb un alt nivell de formació i capacitat investigadora. Actualment, la combinació entre l'experiència i el mestratge dels membres més destacats i l'embranzida dels joves investigadors i docents ha contribuït a situar-los en un lloc destacat dins la disciplina històrica.

Perfil del doctorand

A més a més dels criteris generals d'admissió, els requisits propis del programa de doctorat en Història Comparada, Política i Social s’estableixen per assegurar un perfil de doctorand que maximitzi les possibilitats d'èxit. El candidat ha de tenir experiència prèvia reconeguda en la investigació, ha de dominar els conceptes i les eines bàsics en història moderna i contemporània i ha de tenir la capacitat d'assimilar nous coneixements.

Sortides professionals

Aquest programa de doctorat té com a principals sortides professionals les següents:
 • Docència superior dins l'EEES.
 • Recerca.
 • Periodisme especialitzat.
 • Museística.
 • Arxivística.
 • Gestió cultural.
 • Assessoria.
 • Exercici polític.

Objectius i justificació

El programa de doctorat en Història Comparada, Política i Social busca capacitar plenament els estudiants per a l'elaboració d'investigacions complexes, originals i innovadores, ubicades en els camps de referència de la historiografia actual tant a escala nacional com internacional. Els coneixements dels doctorands s'hauran d'acreditar mitjançant la redacció d'una tesi doctoral, on es demostra el domini de les tècniques més avançades en el buidatge de fonts, la seva explotació i la seva interpretació.

Igualment, el doctorand ha d'acreditar en la tesi el maneig i l'aprofitament d'informacióquantitativa, sempre incloent-hi les noves possibilitats que ofereixen les noves tecnologies i, molt especialment, internet. Ha de demostrar tambéun coneixement profund de la bibliografia específica del tema investigat i capacitat de síntesi, aixícom coneixement dels principals debats i aportacions de la historiografia més recent, molt especialment en l'àmbit on s'hagi centrat la recerca.

Coordinador/a

Pere Ysàs Solanes

Composició de la comissió acadèmica del programa de doctorat

 • Dr. Pere Ysàs Solanes, coordinador
 • Dr. José Luis Betrán Moya, secretari acadèmic
 • Dr. Francisco José Veiga Rodríguez
 • Dr. Jordi Pomés Vives
 • Dra. Gemma Rubí Casals
 • Dr. Ignasi Fernández Terricabras
 • Dr. Jordi Figuerola Garreta
 • Dra. Montserrat Llonch Casanovas
 • Dra. M. Remei Perpinyà Morera

Gestió administrativa

Departament d’Història Moderna i Contemporània
Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici B, Campus de la UAB
08193 BELLATERRA (Cerdanyola del Vallès)
doctorat.historia.comparada@uab.cat

Secretari del programa de doctorat:
José Luis Betrán Moya
JoseLuis.Betran@uab.cat
93 586 81 65

Administració:
Montserrat Moreno Garriga
d.h.moderna@uab.cat
Telèfon: 93 581 11 86

Doctorat UAB

Titulació: Doctor/a per la Universitat Autònoma de Barcelona en el programa de doctorat cursat
Acreditació d'Excel·lència

A aquest programa de doctorat li ha estat atorgat el segell d'Acreditació Favorable per l'Agència Catalana de Qualitat (AQU). Per a l'obtenció d'aquesta acreditació s'han valorat els ítems següents: qualitat del programa formatiu, pertinència de la informació pública, professorat, sistemes de suport a l'aprenentatge, qualitat dels resultats del programa formatiu i el SGIQ. Podeu consultar més informació a l'apartat 'Qualitat' d'aquesta pàgina.

Nombre de places: 15
Preu: aprox. 540 €/curs Veure el detall del preu del doctorat

Idiomes en què es pot realitzar la tesi:
Anglès, català i castellà
Universitats o institucions responsables:
Universitat Autònoma de Barcelona

Departaments o instituts vinculats:
Departament d'Història Moderna i Contemporània
Arts i Humanitats

Tens dubtes? Contacta directament amb la coordinació del programa omplint el formulari: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició