Recerca i Consultoria

2018: La recerca sobre arxius i gestió de documents a Catalunya

Seminari Permanent de Recerca sobre Arxivística i Gestió de Documents


Seminari Permanent de Recerca sobre Arxivística i Gestió de Documents


Sessió inicial: La recerca sobre arxius i gestió de documents a Catalunya

Data: 21 de març de 2018 | Aula: 133

Lloc: Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents organitza un seminari de recerca d’Arxivística i Gestió de Documents en el marc de les activitats formatives del Programa de Doctorat d’Història Comparada, Política i Social, i que es dirigeix a tota la comunitat científica i acadèmica. En aquest seminari es presentaran treballs de recerca que s’han realitzat i que actualment s’estan duent a terme a Catalunya sobre arxivística, amb la voluntat d’afavorir el diàleg entre doctors i doctorands sobre el mètode de recerca arxivístic.

PROGRAMA

16 a 18 h La recerca sobre arxius a Catalunya

  • La Configuració del paisatge medieval: el Comtat de Barcelona fins el segle XI: registre i anàlisi de les fonts històriques. A càrrec d'Alfred Mauri (Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. UAB).

  •  Producció i Gestió documental d'un monestir femení": anàlisi de la funció arxiu i la gestió del claustre a Sant Daniel de Girona (1018-2017). A càrrec de Irene Brugués. (Arxivera en cap del SAF. Servei d’Arxius de la Federació Catalana de Monges Benedictines i membre de l'equip de recerca de Paisatges Espirituals de la UB).

  • Els arxius i el conflicte polític en el segle XX: el cas del arxius catalans (1931-1939). A càrrec de Jaume Enric Zamora. (Cap d'Unitat de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona).


18 a 20 h Presentació de les investigacions en curs dels estudiants de doctorat

  • Anahí Casadesús. La gestió de riscos documentals.

  • Pepita Raventós. Integració sistèmica de la gestió de documents i arxiu a l'organització: un estudi de cas.

  • Paulina Bravo. Análisis de políticas archivísticas en Chile durante la dictadura militar (1973-1990). Su continuidad y repercusión en democràcia.

  • Marta Lucía Giraldo. Archivos y Derechos Humanos: estudio sobre la memoria registrada del conflicto en Colombia.

  • César Osorio. Memoria histórica, archivos y testimonios en Macondo. Dimensiones socioculturales y pedagógicas de los Archivos de DDHH.


INSCRIPCIÓ

Per assistir al seminari, cal inscriure's mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: coordinacio.esaged@uab.cat , indicant a l'assumpte "Inscripció Seminari Recerca".