Galeria fotogràfica

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents: centre de recerca, consultoria i assessoria en gestió de documents i arxius.

Xifres

El centre

Icona Xifres Medalla
1ra entitat Certificació ISO 30301

Títols oficials i propis

Docència
470 Titulats (2013-2018)

Formació continuada

Icona Xifres F Continuada
672 Alumnes 2014-2018

Rendiment

Indicadors
100% Taxa d'èxit (Màsters)

Pràctiques

Convenis de pràctiques
100% Remunerades pels alumnes de màster

Inserció laboral

Inserció Laboral
94,7% Titulats de màster

Més informació UAB