Galeria fotogràfica

Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents: centre de recerca, consultoria i assessoria en gestió de documents i arxius.

Xifres

El centre

Icona Xifres Medalla
1ra entitat Certificació ISO 30301

Títols oficials i postgraus

Docència
718 Titulats (2014-2021)

Cursos d'especialització

Icona Xifres F Continuada
508 Alumnes 2014-2021

Rendiment

Indicadors
99% Taxa d'èxit (Màsters)

Pràctiques

Convenis de pràctiques
100% Remunerades pels alumnes de màster

Inserció laboral (2020-2021)

Inserció Laboral
92,3% Titulats de màster

Més informació UAB