Coneix el centre

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

Política de Gestió Documental

•  Política de Gestió Documental

Pla d'acció tutorial

•  Pla d'acció tutorial

Competències i resultats d'aprenentatge

•  Competències i resultats d'aprenentatges

Informes de Seguiment del Centre

•   Curs 2010-2011
•   Curs 2011-2012
•   Curs 2013-2014
•   Curs 2014-2015
•   Curs 2015-2016
•   Curs 2016-2017
•   Curs 2019-2020

Enquestes de satisfacció de titulats

 

Enquestes de satisfacció de tutors d'empresa

 

Inserció professional

Màster en Arxivística i Gestió de Documents:

Promoció 2008-2009
Promoció 2009-2010
Des del curs 2008-2009 al 2011-2012
Des del curs 2012-2013 al 2014-2015
Promoció 2015-2016
Promoció 2015-2016 (annex)
Promoció 2016-2017
Promoció 2017-2018
Promoció  2018-2019
Promoció 2019-2020


Màster en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació:

Promoció 2015-2016
Promoció 2015-2016 (annex)
Promoció 2016-2017

Avaluació docent del Màster Universitari en Arxivística i Gestió de Documents

Avaluació dels mòduls per part dels estudiants:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Avaluació dels mòduls per part del professorat:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Pràctiques Externes:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021

Treball Final de Màster:

Curs 2017-2018
Curs 2018-2019
Curs 2019-2020
Curs 2020-2021