Coneix el centre

Missatge del directorBenvolguts i benvolgudes,

Em plau donar-vos la benvinguda als estudis de l'àmbit d’Arxivística i Gestió de Documents de l'Escola FUAB Formació de la Universitat Autònoma de Barcelona.

L’Arxivística és una disciplina amb una llarga història, però massa sovint poc coneguda o percebuda com a limitada a un àmbit d’actuació centrat en els documents històrics i la seva custòdia. No obstant això, la realitat fa temps que ha desbordat aquest àmbit i l’Arxivística avui està present en tot tipus d’organitzacions, ja siguin públiques o privades, siguin quines siguin la seva dimensió i tipologia d’activitat i per a documents de qualsevol tipus en qualsevol suport, en paper o electrònic.

L’Arxivística juga avui un paper clau a les organitzacions en relació a la producció i gestió de la informació i dels documents que la sostenen, de manera que es fa imprescindible com a instrument que contribueix a la millora de l’eficiència, al rendiment de comptes i la transparència. Tot plegat fa de l’Arxivística una especialitat que es projecta tant sobre el patrimoni documental com sobre la gestió de la informació des del mateix moment en què es genera.

Lluny de ser una disciplina que podria semblar estàtica, esdevé necessàriament innovadora per donar resposta als reptes de les organitzacions en la gestió de la informació i la documentació, però també per als que es plantegen als arxius històrics quant al tractament, difusió i comunicació dels seus fons.

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents va ser creada l’any 2002 amb la complicitat del sector professional de Catalunya, i amb la voluntat de proporcionar una docència d’acord amb una realitat canviant que reclama professionals experts i amb una sòlida formació, alhora alineada amb la que s’ofereix dins l’àmbit de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

D’aquí deriva una oferta formativa que es desplega a partir del Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents, per a una formació de base  i diversos estudis de postgrau i cursos d’especialització que responen a necessitats concretes, siguin vinculades als desenvolupaments metodològics, tecnològics, normatius o específics d’una organització.

Aquesta transversalitat de l’Arxivística ha estat clau per a un desenvolupament professional que ha permès assolir nivells d’inserció laboral propers al 90% en l’any posterior a l’obtenció de la titulació de Màster.

L’objectiu és facilitar en cada moment i estadi professional una formació de qualitat, se sustenta en la seva trajectòria i en l'excel·lència i l'especialització del professorat.

Si tens interès en formar-te en Arxivística i Gestió de Documents o et cal ampliar la teva formació i especialització en la matèria, en tota la seva amplitud o en aspectes concrets, a la nostra Escola trobaràs el suport i l’acompanyament necessaris.

Joan Pérez

Director