Coneix el centre

Consell Assessor i Acadèmic

Consell Acadèmic

Presidenta: Dra. Maria José Recoder

Dr. Javier Antón
Dra. Maria Campillo

Consell Assessor

President: Associació d'Arxivers de Catalunya

Fundació UAB
Associació d'Arxivers - Gestors de Documents de Catalunya
Direcció General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya
Logisdoc
Artyplan Document
El Periódico