Coneix el centre

Màster en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats/des 2018-2019)
  % Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
Màster en Gestió Documental, Transparència i Accés a la Informació  100% 100% 100% 100% 8,5