Coneix el centre

Enquestes dels mòduls i el professorat

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat
Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 18,5% 80,3%
2019-20 51,1% 81,5%
2018-19 49,8% 79,2%
2017-18 42,6% 83,9%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Valoració del professorat per part de l'alumnat
Màster Oficial en Arxivística i Gestió de Documents
Curs  Nivell de resposta Valoració global
2020-21 23,9% 83,5%
2019-20 64,9% 76,2%
2018-19 53,8% 82,5%
2017-18 53,7% 81,6%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...