Recerca i Consultoria

Projectes en curs

Els investigadors de l’Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona tenen diferents perfils de recerca a partir de diferents línies d'investigació i una varietat de disciplines.

Aquesta tendència també respon a l'estreta relació de l'Escola amb diferents organitzacions, entitats administratives i empreses per tal de fomentar la investigació aplicada i la resolució conjunta dels reptes que planteja el sector.

Aquests són els projectes en curs:

Cartes familiars de Catalunya (segles XVI-XIX): inventari, estudi i difusió

El projecte pretén aprofundir en I'estudi dels ego-documents, amb l’objectiu de construir un inventari dels epistolaris familiars dels segles XVI a XIX que es conserven, dispersos i a vegades descol·locats i descuidats, en els arxius i biblioteques de Catalunya. Per això es porta a terme una investigació exhaustiva en tots els centres documentals catalans, des dels que tenen un caràcter nacional, com l'Arxiu de la Corona d'Aragó, als provincials, comarcals, municipals, eclesiàstics i patrimonials.

Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación de España (HAR2016-76560-P)

Participants:

  • Equip de recerca: Javier Antón Pelayo (investigador principal), Montserrat Jiménez Sureda, Alfred Mauri Martí, Remei Perpinyà Morera, Ramon Alberch Fugueras
  • Equip de treball: Sílvia López Amor
  • Tècnica de suport a la recerca: Alícia Calvo Burés

La corrupció política a l’Espanya contemporània en perspectiva comparada: bases de dades, cartografia i anàlisi històric (1810-2016)

El projecte de recerca vol conèixer quin ús s’ha fet de la corrupció com un instrument de poder a Espanya des de la Constitució de Cadis, a partir d’un equip multidisciplinari format per historiadors, especialistes en història del dret i arxivers. L’objectiu és realitzar una base de dades central de la història de la corrupció interrelacionada i acompanyada d’altres bases de dades auxiliars (bibliogràfica, legislativa, electoral i parlamentària).

Finançament: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (HAR2017-86545-P)
Convocatòria: Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia. Proyectos Excelencia 2017

  • Entitats participants:  UAB - Fundació Universitat Autònoma de Barcelona
  • Durada:  des de:  01/01/2018    fins a:  31/12/2021
  • Investigadora responsable:  Rubí i Casals, M. Gemma
  • Membres investigadors: Canalias Chorrero, Laura; Cañabate Pérez, Josep; Casadesús de Mingo, Anahí; Casals Bergés, Quintí; Culla i Clarà, Joan B.; Figuerola i Garreta, Jordi; Gil Márquez, Tomàs; González Vilalta, Arnau; Lujan Feliu, Oriol; Perpinyà i Morera, Remei; Pérez Francesch, Joan Lluís; Pérez Ventayol, Joan; Toledano González, Lluís Ferran; Vallès Muñio, Daniel.
  • Equip de treball: Cuadrado Benítez, Maribel; Lucci, Marcela; Martín Berbois, Josep Lluís; Rius Vera, Núria