Recerca i Consultoria

Beca de Recerca Anual en Arxivística i Gestió de Documents

Beca de Recerca Anual en Arxivística i Gestió de Documents

En el marc del conveni de col·laboració subscrit entre l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, s’ha creat una beca de recerca anual en arxivística i gestió de documents.

En el període 2015-2016 / 2016-2017 s’ha desenvolupat el projecte:

Definició d'un model d’indicadors de gestió per a l’avaluació d’un servei d’arxiu i gestió de documents.

Investigador: Oleguer Benaiges Xirinachs

Direcció de recerca: Dra. Remei Perpinyà Morera i Dr. Alfred Mauri Martí.