Recerca i Consultoria

Vers l'e-Administració

Vers l'e-Administració

Simplificació vers l'e-Administració: redisseny i millora d'expedients administratius per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d'informació.

Podeu consultar aquí els treballs publicats:

Puig-Pey Saurí, Antoni; Fontanet Ambrós, Marta; Guiu Rius, Pere- Joan; Mauri Martí, Alfred; Perpinyà Morera, Remei. (2015). Simplificació vers l'e-Administració. Redisseny i millora d'expedients per unificar procediments, estandarditzar documentació i reduir continguts d'informació.

Puig-Pey Saurí, Antoni; Fontanet Ambrós, Marta; Guiu Rius, Pere- Joan; Mauri Martí, Alfred; Perpinyà Morera, Remei. (2015). Análisis de procedimientos administrativos para la simplificación documental en la administración local. Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents. (Documentos de investigación).

Equip de recerca: Dr. Pere-Joan Guiu Rius, Dr. Antoni Puig-Pey Saurí, Marta Fontanet Ambrós, Dr. Alfred Mauri Martí, Dr.a Remei Perpinyà Morera.

Finançament: Escola d'Administració Pública de Catalunya.