Recerca i Consultoria

Arxiu, Art, Ciència i Societat

Arxiu, Art, Ciència i Societat

Projecte encaminat a la reflexió sobre el concepte d'arxiu i la seva interrelació amb el món de la comunicació, la ciència i l'art.

Equip de recerca: Jorge Blasco (Director del projecte), Marcel Pena (Investigador).