Coneix el centre

Història

L’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona va néixer l’any 2002 com a resposta a la pressió del col·lectiu professional del país, que reivindicava la formulació d’un projecte docent de nivell universitari que materialitzés les necessitats de formació que el posicionament de l’Arxivística reclamava, més enllà de la seva dimensió vinculada al patrimoni documental.

Des del seu inici, l’Escola s’ha constituït com un centre docent, de recerca i de consultoria i assessoria en gestió de documents i arxius, amb una visió integradora i avantguardista de la professió i constituint-se en una iniciativa pionera a l’estat espanyol. Cal remarcar que l’ESAGED ha estat la primera organització a nivell internacional en assolir la certificació en la ISO 30301 de sistemes de gestió per a documents.

De manera seqüencial i acumulativa s’ha anat bastint una oferta de formació que abraça els mestratges oficials, diversos postgraus, cursos bàsics i plans de formació específics presencials i online conformant així una oferta diversa i plural, tant per als qui desitgen formar-se en la disciplina, com per aquells que ja estan integrats al mercat laboral i volen actualitzar els seus coneixements. Per tal de propiciar sinergies amb altres institucions i oferir formació a un públic cada vegada més ampli quant a procedència, s’han signat convenis de col·laboració amb universitats i amb nombroses associacions i organitzacions professionals nacionals i internacionals.

També, en paral·lel, l’ESAGED rep el suport i la col·laboració de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, i d’empreses del sector com Logisdoc, Artyplan, AgticMagmaCultura, Odilo i El Periódico.

A nivell de recerca, l’ESAGED impulsa diversos projectes relacionats amb l’eficàcia i l’eficiència de un sistema de gestió de documents, amb la nova concepció del terme Arxiu i les seves relacions amb l’art, la ciència i la societat, i d’ençà de l’any 2013 compta amb una línia de recerca específica en gestió de documents i arxius en el Programa de Doctorat en Historia Comparada, Política i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.