Coneix el centre

Gestió acadèmica

La Gestió Acadèmica s'ocupa de les qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professors i estudiants, així com de les tasques de suport, tant pel que fa a les àrees que componen l'Escola com al servei de la docència que s'imparteix en el seus diferents espais.

Gestió Acadèmica
93 592 97 10
fuab.formacio.masters.oficials@uab.cat

Edifici Blanc
Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Horaris 

 
Serveis que t'interessen:

Us podeu adreçar a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents:

- Sol·licitar informació sobre temes relacionats amb la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d’estudi
- Certificacions (Tràmits en línia)
- Convalidacions d'estudis  (Tràmits en línia)
- Matriculació
- Tramitació de títols
- Modificacions de matrícula  (Tràmits en línia)
- Anul·lació de matrícula  (Tràmits en línia)
- Tramitació de sol·licituds  (Tràmits en línia)
- Convocatòries extraordinàries d'exàmens