Admissió al màster

Admissió al màster

Els estudiants que vulguin matricular-se als màsters oficials de FUABformació han de fer prèviament la preinscripció online a través de la pàgina de la UAB (Aplicatiu). El període de preinscripció del màster oficial s’inicia a mitjans del mes de gener i dura fins principis d'octubre.

Abans d'iniciar la sol·licitud cal comprovar que es compleixen els requisits d'accés del màster (que trobareu a la fitxa de la UAB), que es disposa de la documentació requerida escanejada, i tenir present el calendari d'admissió.

Cal tenir en compte que s’haurà de liquidar la taxa de sol·licitud d'admissió mitjançant una targeta bancària.


CALENDARI D'ADMISSIÓ I MATRÍCULA

El calendari de matrícula estarà disponible a partir del mes de juny.


PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ
  Your browser does not support the video tag.
1. Per accedir a l'aplicació cal un número d'identificació universitària (NIU) i una contrasenya. Per obtenir-los (TUTORIAL):

- Si no sou estudiants de la UAB, introduïu les vostres dades identificatives per registrar-vos.
- Si ja sou o heu estat estudiants de la UAB, teniu assignat un número d'identificació universitari (NIU) i recordeu la contrasenya, accediu directament a la sol·licitud.
- Si ja sou o heu estat estudiants de la UAB però no recordeu el número d'identificació universitari (NIU) i/o la contrasenya, torneu a introduir totes les dades identificatives per tal de recuperar-los.

Una cop registrats podeu formalitzar la preinscripció: Entreu a l'aplicació de la sol·licitud.

2. Seleccioneu el màster del vostre interès.
3. Introduïu les dades personals i acadèmiques en els diferents apartats de la sol·licitud.
4. Escanegeu els documents necessaris personals i acadèmics i adjunteu-los a la sol·licitud en un dels formats següents: .pdf, .jpg o .doc (màxim 4 MB).


Documentació obligatòria per adjuntar a l'aplicació de preinscripció:
- Expedient acadèmic d'estudis superiors amb el detall de les matèries cursades, els crèdits ECTS (o les hores), les convocatòries consumides, les qualificacions per matèria i la qualificació global.
- Títol associat a l'expedient acadèmic presentat al document anterior (es pot fer arribar posteriorment).
- Currículum amb justificació acreditativa de mèrits que inclogui: experiència investigadora, publicacions, experiència professional, estades a l'estranger, beques i ajuts a la investigació obtinguts (si s'escau).
- Carta de motivació adreçada a la coordinació del màster.

5. Aboneu la taxa d'inscripció amb targeta bancària (de crèdit o de dèbit).
6. Si voleu, us podeu descarregar el comprovant de la sol·licitud d'admissió.

Un cop rebuda la sol·licitud, l'estudiant entra en el procés de selecció. El resultat de la resolució de les admissions es comunica per correu electrònic, on s’indicarà la reserva de plaça que cal abonar prèvia admissió definitiva.


INFORMACIÓ IMPORTANT PER A ESTUDIANTS INTERNACIONALS:

- Recomanem fer la preinscripció com més aviat millor per facilitar tot el procés d'admissió, obtenció de visat i altres aspectes pràctics relacionats amb la vostra arribada i estada a la UAB.
- Recordeu que, en el moment de la matrícula, cal presentar els originals de tota la documentació que hagueu presentat escanejada.
- Per sol·licitar l'admissió, no és necessari tenir el títol legalitzat, que sí caldrà aportar en el moment de la matrícula. Consulteu en aquest enllaç com legalitzar els documents necessaris.
- En aquest enllaç pots trobar tota la informació pràctica necessària per tramitar visats, preparar documentació, allotjament, etc.