Coneix el centre

FUAB formació aulari

Consulta les aules, horaris, docents i exàmens al programa de Gestor d’aulari de l’escola. Per accedir-hi necessitaràs les següents credencials:

- USUARI: aulari@fuabformacio.cat

- PASSWORD: Aul@ri2022

Recorda que pots visualitzar l’aulari per dia, setmana, mes o bé per estudis, assignatures, aules o docents i aplicar filtres* per una cerca més ràpida.

*El filtre no ignora els accents, s'aconsella no posar molts caràcters en la cerca

Accedeix a l'aulari