Màsters Oficials

Documents de matrícula

Arxivística i Gestió de Documents

- Imprès matrícula*
- Formulari de domiciliació bancària (únicament en el cas de fraccionament en dos terminis. És obligatori actualitzar-lo cada curs) 
- "Autorització d'ús d'imatge" i " Declaració i compromís sobre drets a la propietat intel·lectual"

 

*Consulta el documentINFORMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES DELS ALUMNES ALS CENTRES FUAB