Coneix el centre

Enquesta de satisfacció dels tutors/empreses

Enquesta de satisfacció dels Tutors i Tutores d'Empresa (Curs 2020-2021)
                %de Resposta Satisfacció amb l'alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques 
Grau en Prevenció i Seguretat Integral 40% 3,5 3,6 56,3%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Grau en Prevenció i Seguretat Integral 63,6% 3,4 3,5 42,8%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)