Coneix el centre

Assignatures i professorat

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
32,0% 3,15
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
37,0% 3,37
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2020-2021)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
38,7% 95,1%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2020-2021)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
44,0% 95,6%
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
39,4% 85,4%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
57,5% 90,7%
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
56,7% 77,5%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
59,3% 86,4%
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2017-2018)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
63,5% 81,7%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2017-2018)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
71,6% 83,7%