Coneix el centre

Assignatures i professorat

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2022-2023)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
45% 3,21
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
49% 3,22
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
29% 3,02
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2021-2022)
 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

% Resposta Valoració global
34% 2,84
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2020-2021)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
35% 81,2%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2020-2021)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
43% 79,5%
   

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
22,0% 83,7%
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (Curs 2019-2020)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
32,0% 78,7%
   

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (1r semestre curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
38,7% 81,4%
   

 

Valoració dels Mòduls per part de l'alumnat (2n semestre curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb els mòduls

% Resposta Valoració global
35,9% 79,6%
   

 

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (1r semestre curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
29,1% 78,7%
   

 

Valoració del Professorat per part de l'alumnat (2n semestre curs 2018-2019)
 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb el professorat

% Resposta Valoració global
35,7% 76,1%