Formació

L'Escola en xifres

Estudis oficials

Estudiants programes oficials
1.375 ESTUDIANTS (2021-2022)

Estudis propis

Estudiants programes oficials
551 ESTUDIANTS (2021-2022)

Internacionalització

Estudiants internacionals
122 ESTUDIANTS INTERNACIONALS (IN i OUT) (2021-2022)

Rendiment

Rendiment dels estudiants
95,5% TAXA D'ÈXIT ESTUDIS OFICIALS

Món empresarial

Convenis de pràctiques
750 CONVENIS DE PRÀCTIQUES (2021-2022)

Inserció laboral

Inserció laboral
95,1% GRADUATS OCUPATS (ESTUDIS OFICIALS)