Formació

Millores implementades

Imatge enquestes

 

Millores introduïdes arrel dels resultats de les enquestes de satisfacció

 

Les millores introduïdes a les titulacions de l'Escola FUABformació arrel de les respostes recollides a les enquestes es poden agrupar en diverses categories:

Millora dels estudis:

 1. Implementació de noves metodologies basades en els suggeriments dels estudiants: Inclusió de metodologies més actives i participatives en aquelles assignatures on els estudiants demanden mètodes més motivadors.  Aprenentatge basat en projectes, ludificació, classe inversa, projectes d’aprenentatge i servei, sortides de camp... son algunes de les propostes que s’inclouen.
  .
 2. Orientació, reforç o canvi de l’equip docent: L’Escola es pren molt seriosament les valoracions de l’acció docent expressades de forma respectuosa a les enquestes, posant en marxa les accions de correcció i millora necessàries per seguir oferint la millor i més eficaç experiència educativa als nostres estudiants.
  .
 3. Millora de la coordinació entre assignatures i professorat: Anàlisi i optimització de possibles solapaments en els continguts i/o els temes impartits entre assignatures per tal d’assegurar-hi la coherència.
  .
 4. Incorporació de la perspectiva de gènere: Incorporació d’una mirada respectuosa amb la perspectiva de gènere en els continguts, bibliografia i metodologia docent de les assignatures, tot fent especial èmfasi en al contribució de les dones a la disciplina i vetllant en tot moment pel respecte a la diversitat i la inclusió.
  .
 5. Augment i diversificació d’idiomes presents a les titulacions: Increment i diversificació de la oferta d’assignatures de llengües (anglès, francès, alemany, xinès,...).  Incorporació també de titulacions impartides íntegrament en d’altres llengües (anglès).
  .
 6. Actualització de continguts, plans d’estudis i titulacions: Assegurar que els continguts i els aprenentatges que s’ofereixen siguin actuals i rellevants, responent millor a les necessitats i demandes dels estudiants.

Millora de la ocupabilitat:

 1. Ampliació del nombre d’empreses presents en workshops i com a centres de pràctiques: S'han incrementat les col·laboracions amb empreses en els diferents workshops i en les pràctiques professionals.
  .
 2. Creació i implementació d’una Borsa de Treball de l’Escola: La Borsa de Treball de l’Escola com a mitjà per vehicular, de forma senzilla i directa, les ofertes del sector orientades al nostre estudiantat per tal de facilitar-los la inserció laboral.

Millora dels espais i serveis:

 1. Millora del WiFi: Millora de la potencia i l’amplada de banda de les connexions wifi als edificis de l’Escola, augmentant-ne de forma estratègica el nombre d’antenes i punts d’accés. 
  .
 2. Renovació d’instal·lacions i mobiliari: Renovació progressiva, prioritzant les demandes rebudes, de les instal·lacions i del mobiliari, així com també dels sistemes d'aire condicionat.
  .
 3. Incorporació de tràmits de gestió administrativa online: S'han digitalitzat diversos tràmits administratius, com la matrícula i altres gestions administratives, facilitant així l'accés i la gestió per part dels alumnes.

Millora de la promoció i la comunicació:

 1. Publicació dels resultats de les enquestes al web: La publicació dels resultats de les enquestes de satisfacció de les titulacions a la pàgina web de l’Escola no només representa un exercici de transparència amb les valoracions rebudes sinó que orienta també els futurs estudiants alhora de valorar la possibilitat de matricular-se o no a determinat programa.
  .
 2. Impuls de la presència de l’Escola a les xarxes socials: Foment de la presència de l'Escola a les xarxes socials, especialment en plataformes com Linkedin, X o Instagram, per millorar la visibilitat a noves incorporacions i el contacte amb Alumni (antic alumnat).
  .
 3. Actualització de la pàgina web del centre: La pàgina web de l'Escola s'ha actualitzat per ser més completa, accessible i fàcil d'entendre per a tots els usuaris. 

Aquesta llista de millores es va refermant i incrementant en cada edició i cada campanya d’enquestes, sempre pendents de les valoracions i les propostes que rebem des de tots els grups d’interès implicats (estudiants, professors, personal de gestió, titulats, ocupadors,...) 

Les millores realitzades reflecteixen un compromís continu de l'Escola FUABformació amb l'excel·lència acadèmica, la innovació en la docència, i la millora de l'experiència estudiantil i professional dels seus alumnes