Formació

Inserció laboral i satisfacció dels titulats

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
20,6% 3,3 3,5 3,4 3,4 3,0

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2020-2021)
    Feina actual o darrera feina

%

Resposta

Treballa actualment Té una feina relacionadaa amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
20,0% 100% 33,3% 100,0% 5,7


Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2020-2021)
% Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
40,0% 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
25,0% 63,6% 63,6% 90,9% 6,7


Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
% Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
45,5% 4,2 4,4 4,2 4,1 4,2

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
51,5% 100,0% 88,2% 88,2% 8,1

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)

% Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
66,7% 4,0 3,8 4,0 3,7 4,0

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
46,8% 90,9% 63,7% 72,7% 7,1

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
% Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
42,6% 3,8 3,8 4,0 4,0 3,9

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2016-2017)
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
29,8% 71,4% 71,4% 71,4% 6,3