Coneix el centre

Matriculació i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
21,9% 3,21 2,98 85,4%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
% Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques Borsa de treball
18,0% 3,0 3,0 3,1 2,7
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
3,0 2,9 3,0 2,5 3,2

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
36,1% 86,4% 79,9% 83,9%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
23,1% 70% 69% 73%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
73% 70% 73% 58% 75%

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
19,7% 73,4% 77,6% 66,9%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
18,7% 82,3% 71,8% 75,9%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
75,7% 78,9% 75,5% 62,1%

       86,8%

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
41,6% 85,3% 85,9% 81,6%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
19,9% 74,8% 70,8% 73,7%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
77,9% 74,6% 79,8% 54,6%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
53,4% 86,3% 89,4% 81,4%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
14% 75,8% 72,3% 71,2%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
79,6% 72% 80,4% 64,1%