Formació

Inserció laboral i satisfacció dels titulats

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
33,3% 4,3 4,3 4,4 4,3 4,0

 

Nota: Aquest màster no es va impartir durant el curs 2020-2021, pel que no hi ha dades d’Inserció Laboral d’aquest curs.

Nota: Aquest màster no es va impartir durant el curs 2020-2021, pel que no hi ha dades de Satisfacció dels Titulats i les Titulades d’aquest curs.

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
    Feina actual o darrera feina

%

Resposta

Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
10,5% 50,0% 100,0% 100,0% 8,0

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
15,8% 4,3 4,5 4,2 4,6 4,3

 

 

Enquesta d'Inserció Laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
  Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
73,7% 78,6% 69,2% 76,9% 6,8

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala 1 a 5)

%

Resposta

Satisfacció amb la titulació Professorat Qualitat de la formació Planificació i organització dels estudis Recursos, instal·lacions i serveis
26,3% 4,3 4,9 5,0 4,9 4,8