Coneix el centre

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Nivell de Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
11,6% 72,2% 75,3% 61,3%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Nivell de Resposta*  Recursos de la UAB* Medi Ambient*
9,2% 76,5% 92,3%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
60% 84% 75,5%
Secretaria Acadèmica* Gestió Informàtica* Campus Virtual*
87,7% 71,3% 81,5%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 Enquesta Serveis 2019-20