Coneix el centre

Satisfacció amb els tutors d'empresa

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball
41,6% 3,5 3,7 76,0%

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'empresa (Curs 2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball*
30,2%   3,3 3,3 53,9%

 

Enquesta de Satisfacció dels tutors i les tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
  % Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
Grau de Direcció Hotelera 28,6% 3,5 3,7 16,7%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'Empresa (Curs 2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball
36,7% 3,6 3,5 42,8%