Formació

Satisfacció dels tutors d'empresa

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'empresa (Curs 2021-2022)
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
24,3% 2,9 2,7 66,6%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'empresa (Curs 2020-2021)
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
40,5% 3,5 3,4 47,0%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'empresa (Curs 2019-2020)
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
28,6% 3,6 3,4 50%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)

 

 

 

Enquesta de Satisfacció dels Tutors i les Tutores d'empresa (Curs 2018-2019)
% Resposta Satisfacció amb l’alumnat* Satisfacció amb la Unitat de Pràctiques i Borsa de Treball* Incorporació d’estudiants a l’empresa després de les pràctiques
38,2% 3,4 3,3 23,1%

*Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)