Coneix el centre

Inserció laboral i Satisfacció dels Titulats

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2021-2022)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
40,0% 3,7 3,2 3,7 3,4 3,3

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2020-2021)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
36,1% 80,0% 66,7% 76,7% 7,2

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2020-2021)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis* Professorat* Recursos, instal·lacions i serveis* Qualitat de la formació* Satisfacció amb la titulació*
56,6% 3,6 3,3 3,6 3,6 3,5

 

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2019-2020)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
38,1% 75,7% 45,7% 62,9% 6,7

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2019-2020)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
59,8% 3,6 3,5 3,5 3,8 3,6

 

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2018-2019)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
70,5% 61,2% 66,7% 82,5% 7,2

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2018-2019)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
70,5% 3,8 3,3 3,5 3,5 3,4

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2017-2018)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
56,1% 78,4% 77,1% 77,1% 7,3

 

Enquesta de Satisfacció dels Titulats i les Titulades (2017-2018)
  Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 1 a 5)
% Resposta Planificació i organització dels estudis Professorat Recursos, instal·lacions i serveis Qualitat de la formació Satisfacció amb la titulació
66,7% 3,4 3,4 3,7 3,6 3,4

 

Enquesta d'Inserció laboral (Titulats i Titulades 2016-2017)
    Feina actual o darrera feina
% Resposta Treballa actualment Té una feina relacionada amb els estudis Té una jornada laboral a temps complet Satisfacció laboral (Mitjana 0-10)
56,2% 92,7% 80,0% 70,0% 7,6