Coneix el centre

Matriculació i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
35,7% 2,92 3,08 76,7%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques Borsa de treball
10% 3,3 3,9 3,8 3,7
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
3,8 3,5 3,8 3,5 3,6

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
70,8% 91,0% 89,8% 84,8%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques Borsa de treball
21,1% 3,5 3,7 3,5 -
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
3,6 3,5 3,6 3,3 3,7

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
15,4% 87,5% 97,8% 75%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus Virtual
24,7% 85,7% 87,9% 88% 88,6 85,8% 86,8% 85,3% 83,3%

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
31,1% 92,1% 82,6% 81,3%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
18,7% 72,8% 59,1% 66,2% 67,3% 75,6% 73,6% 61,8%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Gestió d'incidències Eines de suport
45,1% 93,9% 95,2% 93,3%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
27,6% 100% 100% 100% 100% 72,9% 90,3% 83,9%