Coneix el centre

Enquestes de matriculació i serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
68,2% 2,95 2,57 66,7%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Borsa de treball   FUAB Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica Campus virtual
35,0% 3,7 3,3 3,8 3,6 3,6 3,4 3,6 3,1 3,6

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
16,7% 56,7% 66,7% 66,7%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
30,0% 70% 83% 82%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
71% 83% 85% 78%

 70%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
22,7% 100% 85% 60%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
27,3% 66,7% 83,3% 93,3%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica Campus Virtual
79,3% 84,6% 94,4% 83%

       83,3%

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
78,9% 100% 92% 100%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
50% 100% 94,4% 88,8%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
97,2% 100% 100% 90,5%

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
  % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
% Resposta  Eines de suport Procés de matriculació Gestió d'incidències
66,7% 100% 97% 100%

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis 

% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
%Resposta Recursos de la UAB Medi Ambient Unitat de pràctiques
16,7% 100% 100% 50%
Comunicació Instal·lacions Secretaria Acadèmica Gestió Informàtica
75% 80% 50% 64,3%