Formació

Matrícula i Serveis

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
30,3% 3,15 2,86 30,0%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Borsa de treball FUAB Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Campus Virtual Gestió informàtica
7,0% 3,0 - 3,3 - 1,8 2,0 3,3 3,5 2,5


 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... Aspectes de millora1
Procés de matriculació Gestió d'incidències
48,6% 85,1% 92,3% 50,0%

1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar. 

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4)
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Campus Virtual Gestió informàtica
14,0% 2,7 2,3 3,0 3,2 3,2 3,6 3,7 2,9

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació 
Nivell de resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
25,6% 80% 73,9% 80%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Campus Virtual Gestió informàtica
13% 25% 0 100% 68% 92,3% 81,3% 100% 73,5%

 

Enquesta de Satisfacció amb el procés de Matriculació
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Procés de matriculació Eines de suport Gestió d'incidències
59,6% 94,1% 85,0% 92,4%

 

 

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
6,4% 100% 66,7% 100% 58,3% 55,5% 61,1% 71,4%

Enquesta de Satisfacció amb els Serveis
% Resposta % d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Recursos de la UAB Medi ambient Unitat de pràctiques Comunicació Instal·lacions Secretaria acadèmica Gestió informàtica
13,3% 66,7% 29,2% 33,3% 50,8% 69,3% 91,7% 67,4%