Escola Doctor Robert

Matrícula i Serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
Nivell de resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
25,6% 80% 73,9% 80%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta de Serveis (Curs 2020-2021)

Màster Universitari en Polítiques Socials i Acció Comunitària
Nivell de resposta*  Recursos de la UAB* Medi ambient*
13% 25% 0%
Unitat de pràctiques* Comunicació* Instal·lacions*
100% 68% 92,3%
Secretaria acadèmica* Gestió informàtica* Campus Virtual*
81,3% 73,5% 100%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta Serveis MUPSAC 2019-20