Escola Doctor Robert

Matrícula i Serveis

Enquesta de Matriculació (Curs 2020-2021)
  % Resposta  Eines de suport* Procés de matriculació* Gestió d'incidències*
Màster en Polítiques Socials i Acció Comunitària 25,6% 80% 73,9% 80%

*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...

Enquesta Serveis MUPSAC 2019-20