• UABDivulga

Nous enfocaments en la gobernança de l’aigua urbana

Els recursos hídrics de les ciutats costaneres suporten moltes tensions a causa de fenòmens com l’acceleració de la urbanització, el creixement demogràfic i el turisme. Aquesta tesi doctoral presenta noves línies...