• UABDivulga
Incumbency USA

La conducta infantil sota el prisma de pares i professors

Aquest treball analitza el grau de concordança entre pares i mestres en la valoració de la simptomatologia conductual i emocional de nens amb edats compreses entre els 6 i 8 anys. En particular, s'examina si algunes variables sociodemogràfiques...

Pares i educadors

Guia clínica per a la prevenció de l'ictus

Les persones que es troben en situació de risc vascular elevat són més propenses a patir un ictus, la qual cosa pot provocar una discapacitat permanent o, fins i tot, la mort. Poder incidir en la prevenció precoç en aquelles persones que no l'han patit,...

Guia ictus