• UABDivulga

Residus de carxofes per a ovelles lleteres

Els subproductes del cultiu i processament de la carxofa han estat aprofitats tradicionalment per a l'alimentació d'animals. Aquesta pràctica, a més de reduir la demanda de cereals, proporciona una alternativa econòmica per a l'alimentació animal i per al...

Residus de carxofes per a ovelles

Metamaterials per a una telefonia mòbil més eficient

Investigadors del CIMITEC (Departament d’Enginyeria Electrònica) han desenvolupat els primers dispositius planars basats en metamaterials funcionals en quatre bandes (quad-band) simultàniament. Els metamaterials són materials artificials que...

Metamaterials

Motivació i aprenentatge a psicologia

El nivell de motivació dels estudiants universitaris i el seu model d'aprenentatge estan íntimament relacionats, segons es desprèn de l'estudi realitzat per un grup de psicòlegs de la UAB. Es van repartir uns qüestionaris entre estudiants universitaris de...

Motivació entre els estudiants de psicologia

Diagnòstic antemortem de l'arpeig, una neuropatia equina

Un treball dut a terme per investigadors de la UAB confirma, per primer cop, un diagnòstic antemortem de l'anomenat arpeig australià, una afecció nerviosa que altera la movilitat de les extremitats dels cavalls. Aquesta forma d'arpeig es manifesta...

Malaltia nerviosa als cavalls