• UABDivulga

La mà dels simis, més evolucionada que la dels humans

La mà dels humans és relativament més curta que la dels simis i amb un polze més poderós. L'estudi dels homínids fòssils del Miocè de Catalunya, com Pierolapithecus i Hispanopithecus, juntament amb la d'altres...

Pierolapithecus

Subvencions holandeses ocultes, un risc mediambiental

En els debats sobre política mediambiental, la necessitat d'eliminar les subvencions mediambientalment nocives ha rebut poca atenció. Aquestes subvencions solen augmentar la grandària i la intensitat de la contaminació de les activitats...

Global Warming

Melatonina: obscuritat i reproducció

La secreció de l'hormona melatonina està íntimament lligada a l'exposició lluminosa, amb un nivell màxim, en el cicle diari, durant la nit. Entre els diferents processos biològics en els quals està implicada l'hormona, últimament s'està estudiant la...

Melatonina i reproducció

Madame Curie per explicar què és la ciència

Definir què és la ciència no és una tasca senzilla, ja que no consisteix solament en el cos de continguts científics, sinó en la complexa xarxa d'elements socials i culturals que perfilen els interessos dels investigadors al llarg del temps, a...

La Naturalesa de la Ciència

Les afeccions respiratòries dels soldadors

Les contínues inhalacions, per part dels soldadors, de partícules en suspensió d'òxids metàl·lics i diversos gasos suposen un risc per a la seva salut. Aquests treballadors estan més exposats a patir símptomes respiratoris i alteracions de la...

Asma soldadors

La filologia catalana, a estudi

Aquest treball s'emmarca dins els estudis que s'han fet sobre la situació de la recerca en filologia catalana. S'ha fet servir la bibliometria, recollint dades sobre el nombre de tesis doctorals, i utilitzant una eina d'anàlisi d'estructures socials. Els resultats mostren que, a partir de...

Filologia catalana

L'equació de les plantes invasores

Els fenòmens naturals poden ser analitzats amb models teòrics, molts dels quals es poden plasmar amb unes equacions matemàtiques més o menys sofisticades. Aquest és el repte que ha afrontat un equip de físics teòrics amb les plantes invasores: elaborar un...

Invasió de plantes

Millor adhesió dels bacteris als films dels bioreactors

Materials plàstics com el polipropilè són utilitzats habitualment com a material de suport per al creixement de biopel·lícules en bioreactors per al tractament de gasos residuals i olors. La recerca realitzada pel grup d'investigació...

Bacteris als biofilms dels bioreactors