• UABDivulga

Traducció i publicitat: traduint la persuasió

La traducció publicitària ha guanyat rellevància en els últims anys, tant en l'àmbit professional com en l'acadèmic. La següent tesi aborda, des de la traductologia, disciplina que estudia el procés traductor des de...

Traduint la persuasió

Efectes adversos de la captura i maneig del sisó

El sisó és una espècie d'ocell amenaçada a Catalunya. La seva captura i ràdiomarcatge són necessaris per poder portar a terme mesures de conservació, però poden tenir efectes adversos. En aquest estudi s'avaluen els factors de risc...

Sisó mascle Tetrax tetrax

Perfils de llum a la carta

Una investigació del Grup d'Òptica ha aconseguit obtenir perfils d'intensitat de llum a la carta, un control molt precís del comportament de la llum. La investigació permet incrementar o disminuir a voluntat la profunditat de focus i obtenir múltiples focals, amb aplicacions...

Nanociència per millorar els biosensors

El progrés de la nanociència i de la nanotecnologia està fent possible generar nous materials basats en estructures de carboni amb propietats úniques i amb nombroses aplicacions tecnològiques. Entre aquestes aplicacions es troba la millora dels biosensors,...

Representació esquemàtica (no a escala) de les possibles interaccions de les molècules de NADH

Bulimia nervosa: psicologia i tractament

L'omnipresent idea de la primesa a les nostres societats i les pressions que se’n deriven han conduït a insatisfaccions associades al cos i a una ansietat o judici permanent sobre el nostre propi cos, especialment en noies joves. Aquestes creences inexactes promouen una...

Bulimia

Patrons moleculars de Legionella

Les torres de refrigeració estan implicades en la majoria de brots comunitaris de legionel·losi. En aquest treball es va estudiar la variabilitat genotípica dels patrons moleculars de Legionella pneumophila en 34 torres de refrigeració. La gran diversitat genotípica de...

Torre de refrigeració y microscòpia de Legionella

Nova malaltia vírica en les fures

S'ha descrit per primer cop una nova malaltia multisistèmica que afecta a les fures, provocada per un coronavirus. La descoberta obre nous camins per investigar el paper dels coronavirus en les malalties animals.

Pulmó de fura amb multiples lessions inflamatòries granulomatoses