• UABDivulga

Les indústries culturals davant del canvi digital

Si un terme tècnic ha ocupat pàgines i pàgines de literatura sobre la televisió en els últims anys, és la digitalització. Aquest procés no suposa tan sols un canvi de les tecnologies emprades en la producció, en la...

Torre de comunicacions de Berlin de l'est

Complex de Cadmi(II) amb geometria inusual

Aquest treball descriu la síntesi i caracterització d’un nou compost de coordinació basat en el cadmi. L’estudi de la interacció dels cations zinc(II), cadmi(II) i mercuri(II) i les biomolècules és un camp ple d'interès per les seves...

Estructura cristal·lina del complex [Cd(NO3)2(C5H4NCOOEt)2]

Mesurant el pubis: nous paràmetres per  datar restes ossis

Aquest treball defineix nous paràmetres que poden ser utilitzats en Antropologia Forense i Paleoantropologia per  estudiar i definir l'edat, la salut i les condicions de vida de poblacions de temps passats. En concret, les autores han...

Esquelet d'un nen nounat

Educació i diferències socials a Colòmbia

Aquesta tesi ha estudiat les diferències que hi ha entre rics i pobres a l'hora d'aprofitar els recursos educatius públics a Colòmbia. La conclusió és clara: serveix de poc invertir més en educació si no s'ataca l'arrel del...

Mans dibuixant (dibuix original de MC Escher)