• UABDivulga

Noves tècniques per a la detecció de la tuberculosi latent

Espanya és un dels països industrialitzats amb major índex de tuberculosi, especialment entre els afectats pel VIH i les persones drogodependents, però la infecció acostuma a romandre latent en la majoria dels casos. La prova in...

Tuberculosi als drogodependents

L'ICTA lidera una recerca europea sobre mediambient i pau

El projecte europeu de recerca CLICO -Canvi Climàtic, Conflictes Hídrics i Seguretat Humana- per estudiar les dimensions socials del canvi climàtic s'ha posat en marxa amb unes jornades que han tingut lloc a Bellaterra. Investigadors de...

Recerca europea liderada per l'ICTA

La formació del professorat, a examen

Aquesta tesi es contextualitza en la realitat xilena i en l'educació privada sense aportacions estatals, orientant-se i analitzant la formació permanent del professorat centrada en l'escola. L'estudi analitza els fonaments i la viabilitat de la formació en centres, amb...

Tesis Professorat xilè