• UABDivulga

La infografia digital, una nova forma de comunicació

A la societat actual és indiscutible la importància de la imatge en la transmissió d'informació. El periodisme s'ha contagiat també d'aquesta inèrcia global i aposta per una comunicació mixta, pròpia de la infografia. Esbrinar...

Infografia Digital

Sistema de detecció de vianants

Durant la pròxima dècada, els sistemes de protecció de vianants jugaran un paper fonamental en el repte de millorar la seguretat viària. L’objectiu principal d’aquests sistemes, detectar vianants en entorns urbans, implica processar imatges d’escenes exteriors...

Sistema per a la detecció de vianants