• UABDivulga

Implicació política sense intermediaris

Les formes de participació, sobretot de les generacions més joves, han patit un canvi rellevant. A partir de l’Enquesta de participació i política 2011 duta a terme a Catalunya, aquest estudi ha identificat un interès per la política...

implicació política juvenil

El matrimoni precoç en societats en expansió educativa

Els científics socials acostumen a associar el nivell educatiu assolit i l’edat de la nupcialitat, atès que nombrosos estudis demostren que les dones amb més anys d’escolaritat tendeixen a retardar la seva entrada a la primera...

matrimoni precoç

La qualitat de l’aire a les escoles de Barcelona

Estudis epidemiològics i toxicològics han associat de manera consistent l’exposició a contaminants atmosfèrics amb diversos problemes de salut (cardiovasculars i respiratoris, per exemple). Per tal de determinar si la...

qualitat aire escoles BCN