• UABDivulga

Control de les propietats magnètiques de nanopartícules

...

Aprenent a recrear la realitat en 3D

Les tècniques de representació d'escenes en tres dimensions tenen un problema comú: que l'escena es considera com un tot i, per tant, són relativament ineficients a l'hora de realitzar el processament geomètric d'objectes. En aquest treball s'ha proposat una nova...

Aprenent a recrear la realitat en 3D

La indústria del curtit, menys contaminant

Els processos productius que s'usen en la indústria del curtit generen una elevada quantitat de residus sòlids i líquids. Entre els primers destaca sobretot el pèl que s’extrau de la pell dels animals per transformar-la en cuir. Tanmateix, aquest material pot...

Compostatge

Millores per manipular robots a distància

Manipular robots a distància és una tècnica que els investigadors dominen amb èxit fa anys, però que requereix ser millorada per realitzar determinades tasques. Per exemple, per aconseguir que el robot reprodueixi exactament la força que volem que faci...

Robot

Un bacteri que pot ser un amic perillós

Haemophilus parasuis és un bacteri que habita a l'aparell respiratori dels porcs. Algunes soques d'aquest bacteri produeixen infeccions que arriben a provocar importants pèrdues al sector porcí. No se sap perquè unes soques són virulentes i d'altres no. Per...

Un bacteri que pot esdevenir un hoste perillós