• UABDivulga

Nanociència per millorar els biosensors

El progrés de la nanociència i de la nanotecnologia està fent possible generar nous materials basats en estructures de carboni amb propietats úniques i amb nombroses aplicacions tecnològiques. Entre aquestes aplicacions es troba la millora dels biosensors,...

Representació esquemàtica (no a escala) de les possibles interaccions de les molècules de NADH

Bulimia nervosa: psicologia i tractament

L'omnipresent idea de la primesa a les nostres societats i les pressions que se’n deriven han conduït a insatisfaccions associades al cos i a una ansietat o judici permanent sobre el nostre propi cos, especialment en noies joves. Aquestes creences inexactes promouen una...

Bulimia

Patrons moleculars de Legionella

Les torres de refrigeració estan implicades en la majoria de brots comunitaris de legionel·losi. En aquest treball es va estudiar la variabilitat genotípica dels patrons moleculars de Legionella pneumophila en 34 torres de refrigeració. La gran diversitat genotípica de...

Torre de refrigeració y microscòpia de Legionella

Nova malaltia vírica en les fures

S'ha descrit per primer cop una nova malaltia multisistèmica que afecta a les fures, provocada per un coronavirus. La descoberta obre nous camins per investigar el paper dels coronavirus en les malalties animals.

Pulmó de fura amb multiples lessions inflamatòries granulomatoses

Les indústries culturals davant del canvi digital

Si un terme tècnic ha ocupat pàgines i pàgines de literatura sobre la televisió en els últims anys, és la digitalització. Aquest procés no suposa tan sols un canvi de les tecnologies emprades en la producció, en la...

Torre de comunicacions de Berlin de l'est

Complex de Cadmi(II) amb geometria inusual

Aquest treball descriu la síntesi i caracterització d’un nou compost de coordinació basat en el cadmi. L’estudi de la interacció dels cations zinc(II), cadmi(II) i mercuri(II) i les biomolècules és un camp ple d'interès per les seves...

Estructura cristal·lina del complex [Cd(NO3)2(C5H4NCOOEt)2]