• UABDivulga

Dolor postoperatori: cap a la teràpia gènica?

La disminució del dolor postoperatori i dels efectes secundaris d’alguns analgèsics és l’objectiu d’aquest article. I per aconseguir-ho, a l’IMIM-Hospital del Mar de Barcelona s'ha apostat per potenciar l’alliberació dels...

Teràpia gènica

Torque teno virus i el porc espanyol: un relació d'antuvi

Investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona evidencien l'evolució de l’infecció pel Torque teno virus (TTV) en porcs espanyols, un virus del que n'hi ha múltiples espècies, inclosa la humana, malgrat no s'associa...

Cèl·lules de ronyó

Joves gitanes a l'escola

El treball següent posa de relleu la realitat complexa que esdevé ser dona i gitana en l'àmbit escolar. Confinat a l’àrea de Barcelona, es tracta d’un dels primers estudis etnogràfics que analitza les continuïtats i discontinuïtats que existeixen entre un...

Estudi etnogràfic