• UABDivulga

Residus estables, residus més ecològics

Els materials orgànics dels residus poden ser utilitzats per compostatge, com a material de rebliment o anar directament als abocadors, però és necessari que aquests es trobin estabilitzats abans d'arribar al seu destí, doncs són una font important de gasos...

Compostatge sòlids orgànics

El darwinisme a Catalunya

El Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) va commemorar l'Any Darwin 2009 celebrant un doble aniversari: el bicentenari del naixement de Charles Darwin i el 150 aniversari de la publicació L'Origen de les Espècies l'any 1859. Les teories sobre evolució i el parentiu que ens unia als...

Recepció del darwinisme a Catalunya

Vidres metàl·lics, la versatilitat dels nous materials

Els metalls tradicionals tenen una estructura ordenada, definida tridimensionalment; els vidres, en canvi, són conglomerats amorfs d'òxid de silici. Aquesta diferència en la seva estructura els confereix propietats tan dispars com les que observem...

Vidres metàl·lics

El "guardià del genoma" i la proteïna PIG3

La proteïna supressora de tumors p53, anomenada "guardià del genoma",  regula l'expressió d'un gran nombre de gens, entre ells el gen PIG3, que participen en l'aturada de la divisió cel·lular, en la reparació del DNA i en l'apoptosi o mort...

Proteïna PIG3 i la seva relació amb la mort cel·lular

Compressió d'imatges accelerada

Actualment, la majoria de sistemes de compressió d'imatges i vídeo utilitzen mecanismes que comporten una pèrdua, en molts casos imperceptible, en la qualitat d'imatge a canvi d'obtenir factors de compressió molt elevats. Per minimitzar la pèrdua en la qualitat d'imatge,...

Compressió digital d'imatges

Cèl·lules tumorals afavoreixen el seu propi creixement

Un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma ha descobert un procés mitjançant el qual les cèl·lules cancerígenes afavoreixen el seu creixement segons la composició del medi que les envolta. L'elevada presència de...

El promotor del versicà afavoreix l'expansió cancerígena

Les aranyes de mar de l'Antàrtic

L'inventari realitzat per Tomás Munilla, de la Unitat de Zoologia de la UAB, recollint les dades de totes les espècies de picnogònids (aranyes de mar) capturats des de 1835, quan es va capturar la primera espècie per a la ciència, comprén un total de...

Picnogònids a l'Antàrtic

La falguera reial, un secret ben guardat

A les zones rurals del nord d'Espanya es coneixen bé les propietats curatives de la falguera reial, entre les que destaquen les seves aplicacions per la soldadura dels ossos i per problemes d'articulacions. Es consumeix amb l'extracte de la seva arrel en vi blanc, i l'èxit de...

Osmunda per a ossos trencats