• UABDivulga

Mites grecs en clau llatina: les faules de Lope de Vega

En el segle XVI les obres gregues estaven molt de moda. Lope de Vega va escriure una vintena de comèdies mitològiques que van brillar amb llum pròpia gràcies a la capacitat de fabulació del dramaturg. A la nostra època, Agustí Sánchez Aguilar, investigador de la...

Mites grecs en clau llatina: les faules de Lope de Vega

Els aminoàcids i el disseny de nous fàrmacs

En el disseny de nous medicaments té una gran importància saber com es caracteritzen les funcions de les proteïnes. La tesi doctoral de Sandra Izquierdo, titulada "Àcids (+) i (-) aminociclobutan-1-carboxílics i la seva incorporació en ß-pèptids. Estudi sintètic i estructural", ha...

Aminoàcids

Carlos Margarit, la força de la muntanya

El doctor Carlos Margarit, responsable del programa de Trasplantament Hepàtic d'Adults i Pediàtric de l'Hospital Vall d'Hebron, ens va deixar el propassat mes de desembre víctima d'un accident de muntanya. La doctora Itxarone Bilbao, que va treballar amb ell al llarg de 15 anys, descriu...

El doctor Carlos Margarit va morir el propassat mes de desembre.

Dificultats per a la conservació de l'ase català

L'ase català és un dels que corren més perill en el món. En aquest estudi, els investigadors J.P. Gutierrez, J. Marmi, F. Goyache i J. Jordana varen analitzar la informació de l'arbre genealògic de l'ase català par tal de valorar la diversitat genètica i l'estructura de la...

Ase català

Alcoholisme, un desordre genètic?

L'alcoholisme i la malaltia hepàtica alcohòlica són entitats clínicament molt heterogènies. El per què algunes persones esdevenen alcohòliques no és conegut. Tampoc ho és perquè només alguns alcohòlics desenvolupen malaltia...

Mapa relacional geografia-gens