• UABDivulga

Nous catalitzadors de metàtesi recuperables

En aquest article es descriu la preparació, mitjançant el procés sol-gel, de diversos materials híbrids orgànico-inorgànics derivats de monòmers de tipus Hoveyda. Un d'ells presenta el grup nitro en posició para respecte al...

Nous materials preparats

Calçots i calçotades: compte amb els gossos!

Tot i les innegables particularitats de cultiu i gastronòmiques que fan dels calçots un àpat de temporada molt valorat, saludable, distintiu i estimat entre els catalans, no s'hauria d'oblidar que continuen sent cebes. I és que encara hi ha...

Capacitat oxidativa dels calçots

Matemàtiques recreatives

Hi havia dos cavalls orientats en sentits oposats: un mirava directament cap a l’est i, l’altre, cap a l’oest. Què van haver de fer per veure’s l’un a l’altre sense necessitat de caminar, girar o, fins i tot, de moure el cap? Plantejaments com aquest...

Potenciar la implicació activa de l'estudiant

Vols aprendre millor? Sigues el teu propi professor

Una tradició educativa habitual  dels països anglosaxons arriba a les nostres aules. Rep el nom de peer tutoring, i es basa en la interacció entre els alumnes com a mètode d'aprenentatge. Parteix de l'esquema següent : en una parella...

El peer tutoring: classes més dinàmiques

La hiperresistència del norovirus

Sent una de les malalties més comunes entre la població, la gastroenteritis aguda (GEA) es relaciona habitualment amb els norovirus. Un grup de virus que pot afectar l'estómac i els intestins, i fàcilment transmissibles en espais tancats o per contacte personal, el que...

Els norovirus no presentaren un patró estacional clar