• UABDivulga

On acabarà el protó?

Les reaccions de transferència protònica són reaccions importants en processos catalítics i es creu que poden també participar en el mecanisme d'acció de sistemes biològics com les hidrogenases. La protonació dels hidrurs de metalls de transició és un...

Protonació dirigida pels lligands

La lluita biològica contra l'eutrofització

La presència de nitrogen i fòsfor a les aigües residuals afavoreix l'eutrofització, que genera un excessiu creixement d'algues, provocant una situació de limitació d'oxigen i la mort de gran part dels éssers vius. Actualment, el...

Tractament biològic per evitar l'eutrofització

Residus estables, residus més ecològics

Els materials orgànics dels residus poden ser utilitzats per compostatge, com a material de rebliment o anar directament als abocadors, però és necessari que aquests es trobin estabilitzats abans d'arribar al seu destí, doncs són una font important de gasos...

Compostatge sòlids orgànics

El darwinisme a Catalunya

El Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) va commemorar l'Any Darwin 2009 celebrant un doble aniversari: el bicentenari del naixement de Charles Darwin i el 150 aniversari de la publicació L'Origen de les Espècies l'any 1859. Les teories sobre evolució i el parentiu que ens unia als...

Recepció del darwinisme a Catalunya

Vidres metàl·lics, la versatilitat dels nous materials

Els metalls tradicionals tenen una estructura ordenada, definida tridimensionalment; els vidres, en canvi, són conglomerats amorfs d'òxid de silici. Aquesta diferència en la seva estructura els confereix propietats tan dispars com les que observem...

Vidres metàl·lics

El "guardià del genoma" i la proteïna PIG3

La proteïna supressora de tumors p53, anomenada "guardià del genoma",  regula l'expressió d'un gran nombre de gens, entre ells el gen PIG3, que participen en l'aturada de la divisió cel·lular, en la reparació del DNA i en l'apoptosi o mort...

Proteïna PIG3 i la seva relació amb la mort cel·lular

Compressió d'imatges accelerada

Actualment, la majoria de sistemes de compressió d'imatges i vídeo utilitzen mecanismes que comporten una pèrdua, en molts casos imperceptible, en la qualitat d'imatge a canvi d'obtenir factors de compressió molt elevats. Per minimitzar la pèrdua en la qualitat d'imatge,...

Compressió digital d'imatges