• UABDivulga

Nous microorganismes en el procés del compostatge

El compostatge és un procés de la descomposició controlada de la matèria orgànica. Aquesta pràctica és de molta utilitat en l'agricultura, però també s'utilitza com una tècnica eficaç de reciclatge. Investigadors de la UAB han experimentat amb aquesta tècnica per tractar dos...

Imatge de Fongs

L'Encefalopatia Espongiforme Bovina a Galícia

Galícia ha estat una de les zones d'Espanya on l'Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) ha tingut més incidència. Va ser a Galícia on es va donar el primer cas d’una vaca afectada per aquesta malaltia, l'any 2000. Un investigador del CRESA ha...

Vaca. Foto Flickr

Els gustos gastronòmics de les rates

Existeixen diferents tipus de memòria, els quals requereixen de diferents àrees cerebrals.  Un tipus de memòria és l'anomenada memòria declarativa que, en humans, es caracteritza per ser relacional, flexible, conscient i dependre del sistema hipocampal. Als...

Transmissió social de preferència alimentària

Nous cristalls líquids polifluorats

Els cristalls líquids són compostos de gran interès en el món actual per les seves aplicacions en els camps principalment de l'electrònica i l'òptica (pantalles). Les molècules que els composen han de ser estables tèrmica, química i...

Figura 1. Micrografia òptica d'una fase esmèctica A quan s'il·lumina amb llum polaritzada (200ºC).

L'ús del RNA d'interferència com a eina terapèutica

Els descobriments que s'han fet en el camp del RNA d'interferència en els últims anys han revolucionat els coneixements de la biologia molecular i cel·lular i han permès avançar també en les teràpies per tractar malalties greus, com ara...

Cultiu cel·lular

Una Ressonància Magnètica Nuclear més ràpida i efectiva

Conèixer la puresa d'un fàrmac, caracteritzar un compost nou, analitzar contaminants atmosfèrics... Aquestes són només algunes de les qüestions que pot resoldre la Ressonància Magnètica Nuclear (RMN). Investigadors del Servei...

Unes ressonàncies magnètiques nuclears més ràpides i efectives