• UABDivulga

Control on-line de la bulímia

La medicina també ha trobat a Internet una via nova de tractament terapèutic. S’erigeix com una bona eina alternativa de seguiment per complementar la feina de la consulta mèdica in situ. Aquesta "ciència a distància" ja s’aplica en casos...

''Internet Based Therapy (IBT)''

El corrent d'Agulhas pot influir en el clima a Europa

Una tesi doctoral realitzada per Gema Martínez-Méndez, investigadora de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la UAB sobre el Corrent d'Agulhas, que transporta aigües càlides de l'Oceà Índic tropical cap a...

Corrent d'Agulhas

Nanotransistors quàntics

La nanoelectrònica dóna la benvinguda als transistors. Aviat es podrà treballar amb freqüències de Terahertzs (1012 operacions per segon). Per aconseguir aquest objectiu, l'estudi del seu corrent no només es mesurarà mitjançant el corrent de conducció,...

Diode túnel ressonant

Nova via terapèutica per tractar l'ictus isquèmic

La inhibició de les Metal·loproteïnases de Matriu (MMP) podria ser un nou camí per tractar l’ictus isquèmic. Recentment, la hipòtesi que puguin contribuir a la mort neuronal ha donat peu a investigacions més directes i...

Imatge del cervell isquèmic d'una rata

Nova tècnica de detecció de DNA

Per aconseguir una detecció més sensible i acurada en genètica, el paper dels sensors de DNA és fonamental. Ara per ara, l’alternativa més econòmica i ràpida són els sensors que utilitzen nanopartícules com a marcadors electroquímics....

Representació esquemàtica

Analitzen les concentracions de radó a la Garrotxa

La importància radiològica i geofísica del gas radó, un gas radioactiu que neix de la desintegració del radi present a l’escorça terrestre, ha motivat al Grup de Física de les Radiacions i a la Unitat de Geodinàmica Externa i...

Vall d'en Bas (La Garrotxa)

MAGIC descobreix una nova font de raigs gamma

El telescopi MAGIC o "gran telescopi d'imatge Cherenkov de raigs gamma" ha descobert una nova font celeste de raigs gamma. Aquest nou objecte localitzat per MAGIC és un nucli actiu de la galàxia anomenat 3C 66A, és a dir, un forat negre d'immenses...

3C 66A i 3C 66B

El foc: l'origen d'espècies infèrtils

...

Cistus sp.

Cercant l'origen de la síndrome de còlon irritable

Sent una disfunció que pot afectar a un percentatge de la població bastant elevat, la síndrome de còlon irritable (SII) no té un origen conegut, amb la qual cosa no es disposa d’un diagnòstic i un tractament específics. Fins ara,...

Regulació bàsica

Nova ruta per sintetitzar benzotiazines

Molts dels productes que acompanyen i milloren la nostra vida, com per exemple els fàrmacs, es basen en compostos orgànics que tenen un sistema heterocíclic en la seva estructura. El següent treball proposa un mètode simple de síntesi de benzotiazines,...

4H-3,1-benzotiazines